ДГ"Слънце" гр.Чирпан


Сред чудесен парк, под най-синьото небе има
един вълшебен дом, в който растат щастливи
слънчеви деца !


***

 
*** 


ДГ "Слънце" град Чирпан е създадена през 1950.
Тя е наследник на първата предучилищна група, открита през 1947 година.
В основата на дейността на колектива е залегнала идеята чрез
взаимодействие със семейството и обществото за възпитаване на децата в дух
на традиционни и общочовешки ценности и поставяне на гражданското образование.
Първите учителки в целодневната детска градина, създадена в град Чирпан, са Юлия Калчева и Пенка Донева.

За повече актуални снимки и коментари относно дейността ни може да посетите и

ДГ "Слънце" във Facebook

  

                                     ***

Екипът на  ДГ"Слънце" се стреми:


· Децата да развиват любов и уважение към себе си и към другите.

· Да се научат на самодисциплина и отговорност, които ще им позволят да станат пълноценни членове на обществото.

·Да насърчим естественото им желание за самостоятелност и доброто им самочувствие.

·Да развиваме индивидуалния потенциал на всяко дете.***